به زودی اولین تلویزیون رسمی و دارای مجوز اینترنتی در ایران بر روی این دامنه فعال خواهد شد.

شرکت های تبلیغاتی که در زمینه آگهی در فضای مجازی تمایل به همکاری دارند می توانند پیشنهادهای خود را به نشانی ایمیل ذکر شده ارسال نمایند:

rezaostadi.1386@gmail.com